U prostorijama eComm Asocijacije održan je još jedan sastanak na temu analize i pregleda trenutnih regulativnih okvira rada poštanskih servisa i privatnih kurirskih kompanija u BiH, regiji i Evropi.

Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija: Elma Muharemagić i Enis Brigić – Cargo Partners, Nihad Gračić – Express Courier (UPS), Faruk Šahinagić – A2B, Josip Bulic i Ante Sušac – HP Mostar.

Zaključeno je da su Austrija, Slovenija i Hrvatska,  članice EU s usklađenim zakonodavstvom o poštanskim uslugama i liberaliziranim tržištem. Srbija se također usklađuje sa zakonodavstvom EU i spremna je za buduću liberalizaciju. U Bosni i Hercegovini još nije provedena liberalizacija poštanskih usluga. Postoji rezervisana poštanska usluga i nedostatak konkurencije. Cijene su uslovljene neusklađenim zakonom i u povlašteniji položaj svrstavaju javne operatere. Javni servisi su sa druge strane opterećeni i obaveznin da svim građanima nude svoje usluge, često po neprihvatljivo visokim troškovima poslovanja.
Da bi se smanjili troškovi logistike, potrebno je ukinuti cjenovna ograničenja i otvoriti tržište za konkurenciju. Postoje neusklađenosti u zakonodavstvu na različitim razinama vlasti u BiH, što stvara probleme poštanskim operaterima. Potrebno je uskladiti zakonske akte i uvesti nove inovativne usluge što se je pokazalo kao svima zajednički cilj.

Budući koraci išli bi u pravac niza mjera za unapređenje regulatornog okvira poštanskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Ključni koraci uključuju:

  • normiranje obaveze i donošenje strategije razvoja tržišta poštanskih usluga,
  • usklađivanje zakona o poštanskim uslugama,
  • prioritiziranje regulacije tržišta,
  • uključivanje privatnih operatera u rasprave,
  • liberalizaciju poštanskih usluga,
  • jačanje kapaciteta Agencije za poštanski promet BiH.

Također se predlažu promjene u poreznom zakonodavstvu, smanjenje tarifa za poštanske usluge i transparentnost cijena.
Prijedlog uključuje i preporuke za poboljšanje efikasnosti javnih operatera i poticanje konkurencije. Konačno, predlažu se donošenje novog zakona o poštanskim uslugama koji će biti usklađen s europskim direktivama i primijeniti najbolje prakse zemalja u okruženju.