preloader
o nama2

O Asocijaciji

Asocijacija za internet trgovinu “eComm” u Bosni i Hercegovini

je udruženje osnovano u oktobru 2021. godine, s ciljem da unaprijedi standarde e-commerce industrije u Bosni i Hercegovini i približi je svjetskim tokovima.

Riječ je o udruženju otvorenog tipa koje poziva sve predstavnike javnog sektora, kompanije i pojedince sa bh. tržišta da kroz članstva i partnerstva doprinesu jačanju e-commerce industrije u našoj zemlji. 

Asocijacija “eComm” je osnovana uz podršku projekta „MarketMakers“ finansiranog od strane Vlade Švicarske.

Glavni ciljevi Asocijacije „eComm“ su:

Organizirati i provoditi kontinuiranu edukaciju učesnika e-trgovine u BiH

Vršiti aktivnu promociju e-trgovine u BiH

Zalaganje za uređenje pravnih okvira i javnih politika koje će biti usmjerene ka razvoju e-tržišta u Bosni i Hercegovini.

Prema Statutu, ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

  • promocija, razvoj i unapređenje internet trgovine u Bosni i Hercegovini,
  • zalaganje za zaštitu prava i interesa trgovaca i potrošača,
  • rad na stvaranju i razvijanju pozitivnog poslovnog okruženja u području elektroničkog poslovanja i razvoj eCommerce platforme za članove Udruženja,
  • pomoć i podrška pri edukaciji potrošača promovišući sigurnost i jednostavnost internet trgovine, prava potrošača, te vlasnika i menadžmenta kompanija kao i zaposlenih van i unutar sektora koji se bavi eCommerce trgovinom,
  • okupljanje vlasnika web trgovina, IT kompanija i menadžmenta u povezanim sektorima u cilju razmjene znanja i iskustava,
  • praćenje zakonskih i tržišnih propisa vezanih za digitalno poslovanje u Bosni i Hercegovini i informisanje javnosti o njima,
  • predlaganje mjera za postizanje najpovoljnijih pravnih i institucionalnih okvira za digitalno poslovanje,
  • saradnja sa organima vlasti, institucijama, asocijacijama, pravnim i fizičkim licima, istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja u skladu sa zakonom,
  • organiziranje okruglih stolova, seminara, treninga i drugih edukacija, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa zakonom,
  • izdavanje brošura, knjiga, publikacija u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa zakonom.
e-comm

Osnivači asocijacije

Članice i partneri

Medijski partneri

Televizijski partner

Radijski partner

Partnerski portal

Partnerski portal

Postani član