Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović održao je sastanak s predstavnicima Asocijacija za internet trgovinu “eComm” u BiH na kojem se razgovaralo o mogućnostima unaprjeđenja i daljeg razvoja eCommerce sektora u zemlji.

Zajednički je ocijenjeno da eCommerce sektor može biti snažan generator ukupnog razvoja naše zemlje zbog čega su u novom Nacrtu Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH predviđene odredbe koje detaljnije definišinu online trgovinu. Ministar Vujanović istakao da novi zakonski okvir modernizira oblast trgovine u Federaciji BiH, te uvodi kvalitetnija rješenja i u sve rašireniju praksu online trgovine.

Predstavnici eComm Asocijacije će aktivno učestvovati u procesu javne rasprave o Nacrtu Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH i ponuditi svoje prijedloge i viđenje potrebnih aspekata unapređenja pomenutog zakona, a kako bi isti odražavao i uzeo u obzir aktuelno i praktično stanje online trgovine u BiH.

Na sastanku se razgovaralo i o rezultatima rada Asocijacije i potrebama aktera koje su prepoznate u eCommerce sektoru, te ukazano je na barijere daljeg razvoja poduzetništva poput visokih troškova bankarskih usluga, nedostatak naprednih servisa (paketomata), nedostatak podataka, razlika u zakonima u BiH (FBiH i RS), razumijevanju eCommerce sektora na strani inspektora, potrebnih kontinuiranih edukacija tržišta. Asocijacija će pokretati inicijative za izmjene podzakonskih akata u saradnji sa institucijama.

Veliko hvala ministru Zlatan Vujanović, te Amra Vučijak, pomoćnici ministra i Aida Soko, PhD, savjetnici ministra, za pruženu podršku i spremnost na promjene u online trgovini.

Na sastanku su ispred eComm Asocijacije učestvovali Alma Ahmic Ahmić – izvršna direktorica eComm Asocijacije, Jasmin Marić – Business Development Manager OLX, Feđa Bičakčić – Baroš, Bičakčić & Partners, Ermin Brkić – Korpa.ba.