1. Donošenje odluke o pokretanju postupka izrade web-shopa

Identifikacija stvarne potrebe za izradom web-shopa

Uspostaviti preliminarne organizacione aktivnosti da bi se projekt web-shopa realizirao – odrediti jednu osobu zaduženu za sprovođenje projekta, napraviti željeni vremenski okvir, odlučiti koji će asortiman ići online, a koji ne itd.

Osigurati podršku menadžmenta

  1. Inicijalna specifikacija kreirana od strane vlasnika preduzeća

Definiranje osnovnih funkcionalnosti (online-plaćanje, Paypal da ili ne, registracija kupaca, šta administrator treba vidjeti, povezuje li se sa dostavljačem automatski itd)

Određivanje okvirnog budžeta za web-shop

Određivanje ciljeva novog shopa (ostvarenje mjesečne prodaje od X KM, proširenje asortimana, bolja komunikacija sa postojećim MP i VP kupcima itd)

Detektiranje 2-3 postojeća shopa koja se sviđaju vlasniku

  1. Slanje upita IT-firmama za izradu shopa

Kontaktirati bar 2-3 firme (lista IT-firmi)

Obaviti sastanke sa svakom od njih, prikupiti pitanja koja su postavljena i odgovore na ta pitanja dodati u prethodno napisanu specifikaciju

Na osnovu sastanka s firmama treba odlučiti da li je bolje ići s projektom izrade custom web-shopa, tj. shopa koji je kreiran samo za vaše potrebe ili izrade shopa korištenjem neke postojeće open source platforme (gotovog rješenja).

  1. Poziv za ponude IT-firmama i izbor najbolje

Finalnu, detaljnu specifikaciju (utvrđenu nakon nekoliko sastanaka) treba poslati u pozivu za ponude.

Važno je voditi računa o uvjetima ponude (početak izrade, kraj, koje su tehnologije predložene od strane IT-firme i zašto, da li se uključuje obuka osoblja u tu ponudu, ko radi razvoj shopa na kraju, ko obezbjeđuje hosting, domenu, koji je platni sistem predložen od strane firme – treba tražiti od firmi ne samo ponudu nego i kratki konsultantski osvrt na projekt uz ponudu.

Selekcija najbolje ponude

  1. Izrada shopa i uporedne interne aktivnosti

Kontinuirano praćenje izrade shopa, zahtjevi za inkrementalnim dostavljanjem urađenog

Uporedo s izradom tekstova (sadržaja) za web-shop, asortimana koji će biti ponuđeni u shopu (fotografiranje proizvoda, priprema opisa, cijena), potrebno je uspostavljanje dogovora s platnim sistemom, dostavljačkom firmom – dostava u BiH.

Marketinške aktivnosti: najava publiciranja shopa, brending istog, adekvatna marketing kampanja

  1. Objava shopa i postobjavne aktivnosti

Objava shopa

Praćenje analitičkih alata o broju posjeta, broju ostvarenih narudžbi, zadovoljstvu kupaca

Sprovođenje testova korištenja shopa nad ljudima iz okruženja kako bi se utvrdila stopa snalaženja i intuitivnosti shopa

Redovno održavanje shopa s tehničke strane, update alata i tehnologija

Unapređenja po potrebi

Treba voditi računa da kupci ne čekaju duže od 1h za odgovore.