MarketMakers, projekat Vlade Švicarske koji je od nastanka eComm Asocijacije pružao veliku i nesebičnu podršku osnivanju i radu završio je sa koncem mjeseca maja 2023.

Izražavamo iskrenu zahvalnost Vladi Švicarske i cijelom timu projekta MarketMakers BiH na uspješnoj saradnji i podršci u razvoju i jačanju ecommerce sektora u Bosni i Hercegovini.

MarketMakers eComm

Završni događaj okupio je partnere iz privatnog, javnog sektora i akademskog svijeta, što je pokazalo snagu naše saradnje. Naše partnerstvo otvorilo je nove perspektive i potaklo društveni i ekonomski rast u Bosni i Hercegovini, sa posebnim fokusom na online trgovinu. Utjecaj njihovih doprinosa će nas i dalje inspirisati dok idemo naprijed, prihvatajući nove prilike i težeći ka izvrsnosti.