Kako unaprijediti prodaju putem weba? Kako lakše doći do ciljane skupine?

✅ Informacije su ključ!

eComm Asocijacija je u saradnji sa kompanijom Valicon i Projektom Švicarske vlade MarketMakers Project BiH uradila ShoppersMind istraživanje eCommerce tržišta u Bosni i Hercegovini i time sakupila obilje korisnih saznanja o ponašanju kupaca. Istraživanje se fokusira na iskustva kupaca na internetu, a podaci i rezultati mogu biti korisni za:

 • web prodavače i online trgovce,
 • brendove,
 • kurirske kompanije i pošte,
 • kartične kompanije i banke koje posluju u ecommerce domenu,
 • marketing agencije i medije,
 • donatore i projekte,
 • javne institucije

eComm Asocijacija nudi besplatno korištenje istraživanja svojim članovima s tumačenjima i savjetovanjem kako ga koristiti u praksi. Zainteresovani se mogu javiti za izvještaj sa tumačenjima o podacima o demografskim skupinama i online kupovnim navikama u BiH putem info@e-commerce.ba  !

ShoppersMind BiH statistike

O ShoppersMind-u

Misija ove platforme je e-commerce tržištu ponuditi alat za uvid u potrošače i za procjenu učinka proizašlog iz iskustva i kupovnih navika potrošača.

ShoppersMind BiH statistikeOnline trgovcima i svima koji se bave online trgovinom nudimo sistematične povratne informacije s tržišta, putem kojih sagledavamo poziciju online, internetske trgovine iz perspektive kupaca, te na taj način omogućavamo detekciju područja poboljšanja i uočavamo trendove.
Poznavanje potrošača je područje koje je već godinama u prvom planu kada je u pitanju online kupovina. U području online prodaje i online, e-trgovina, koriste se brojni izvori podataka dobiveni u procesu online prodaje kupcima. Ipak, trenutno je nedovoljno izvora koji nude uvid u razmišljanja i iskustva potrošača pri online kupovini – kako oni doživljavaju online kupovinu i koji su zapravo faktori uspjeha pri online prodaji.

Ovdje zapravo govorimo o mekim, soft indikatorima učinka, a koji osiguravaju dugoročni uspjeh. Ključna prednost je direktna usporedivost prema standardiziranim pokazateljima i fleksibilan pristup mjerenju (u koji se može uključiti svaki trgovac/trgovina), te usporedba/benchmark sa drugim državama u regiji.

Detaljnije prezentacije preuzmite putem linkova u nastavku:


METODOLOGIJA

Prikupljanje podataka odvija se putem Valicon online panel sistema. Cilj metodologije mjerenja je osigurati najveći mogući nivo pokrivenosti ili visok stepen reprezentativnosti uzorka i pouzdanost mjerenja.

ShoppersMind BiH statistike

Pristup nudi opcije uzorkovanja u 2 koraka:

 • Opći uzorak e-commerce:
  Uzorak je dobiven pomoću Valicon online panela JaZnam (JazVem ili JaZnam s 130.000+ članova u regiji – Slovenija, Hrvatska, Srbija i BiH) što omogućuje maksimalnu reprezentativnost tržišta u cjelini. Ispitanici ocjenjuju trgovinu u kojoj su izvršili posljednju online kupovinu i nema ograničenja u odabiru ocijenjene trgovine (ispitanik ocjenjuje svaku web trgovinu u kojoj je izvršio posljednju kupovinu, stranu ili domaću). Pored toga, reprezentativni uzorak omogućava usporednu analizu za online trgovine koje samostalno mogu pozvati svoje kupce da učestvuju u istraživanju.
 • Boost/dodatni uzorak (opcija): Dodatni uzorak uključuje kupce pojedine online trgovine koje je trgovac sam pozvao na učešće. Ova opcija se koristi da bi dobili dublji uvid (u slučaju online trgovina sa nižom penetracijom, opći uzorak nije dovoljan) prema pojedinačnoj online trgovini/brendu tako što se primjenjuje boost uzorka (dodatno anketiranje).
  Ova opcija omogućava trgovinama da koriste iste indikatore i da se usporede sa ukupnim tržištem.

KLJUČNI INDIKATORI U IZVJEŠTAJU

Koristimo standardizirani upitnik i mjerimo posljednju on-line kupovinu. On-line kupovina je definirana kao online narudžba bilo kojeg proizvoda ili usluge putem on-line trgovine ili mobilne aplikacije.

ShoppersMind BiH statistike

ISKUSTVO WEB KUPCA S POSLJEDNJOM KUPOVINOM

 1. Odnos prema web trgovini se sastoji od indeksa koji predstavlja nivo lojalnosti prema trgovcu kod kojeg je obavljena zadnja kupovina i uključuje analizu pojedinih elemenata lojalnosti. Indeks je izračunat na skali od 0 do 100 po principu bodovanja prema rezultatima indikatora: opće zadovoljstvo, ispunjenje očekivanja, preporuka, ponovni odabir i percepcija usporedbe s konkurentskim trgovinama.
 2. Iskustvo kupovine predstavlja ocijenjeno zadovoljstvo u posljednjoj interakciji, tj. s posljednjom online kupovinom u trgovini. Analiza obuhvata sljedeće dimenzije: ponudu, iskustvo kupovine, korisničko iskustvo i dodanu vrijednost. Svakom elementu dodaje se i faktor važnosti, a indeks se izračunava na skali od 0 do 100 i ponderirana je važnost elementa.

KUPOVNI PUT

Tok kupovine online potrošača pokazujemo kroz tri ključne faze: poticaj, istraživanje i konačni motivatori. Svaka faza kroz ove tačke iskustva utječe na završetak kupovine. Za trgovce i ostale koji su uključeni u online poslovanje, ovo je vrijedan izvor informacija o tome kako kupac, u pojedinačnim slučajevima, donosi odluku o kupovini. Iskustvene tačke predstavljaju svaki događaj u kojem je kupac imao kontakt s proizvodom koji je kupio ili s brandom trgovca kod kojeg je kupio proizvod.

POTICAJ ISTRAŽIVANJE KONAČNI MOTIVATOR KUPOVINA

PROFILI KUPACA

Kupci su u izvještaju opisani kroz demografske i korisničke karakteristike kao što su učestalost kupovine,
načini plaćanja, izbori isporuke, kupovina i kategorija proizvoda koje su kupili.

USPOREDBE

Ključna prednost e-commerce izvještaja jeste mogućnost različitih usporedbi ili benchmarka:

 1. prema reprezentativnom uzorku svih online kupaca koji su izvršili kupovinu
 2. prema kupovini u trgovinama iste kategorije
 3. prema kupovini u određenoj grupi proizvoda
 4. prema drugim ciljnim skupinama kupaca

Usporedbe ostalih ciljnih skupina uvijek su povezane s kupcima reprezentativnog uzorka. Prikazana su kroz apsolutna odstupanja rezultata od prosjeka kategorije trgovina (ili drugih ciljnih skupina). Izvještaj također uključuje usporedbe u trajanju od 1 godine, ako su dostupne. Usporedbe u vremenu također se pokazuju kroz apsolutna odstupanja od rezultata prethodne godine.

METODOLOŠKI PODACI ISTRAŽIVANJA

Metoda: Online istraživanje metodom CAWI (Computer Assisted Web Interviewing))
Vrijeme provedbe: Februar 2023.
Jedinica promatranja: Izvršene online kupovine, posljednja kupovina
Online kupci: 3.014