S ciljem podrške Bosni i Hercegovini na putu ka digitalizaciji, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je krajem maja održala konferenciju pod nazivom “USAID predstavlja: Digitalizacija za razvoj – ponovno pokretanje digitalnog ekosistema Bosne i Hercegovine” u Sarajevu, gdje je predstavljena Analiza trenutnog digitalnog sistema u BiH. U doba digitalizacije, tehnologija ima snagu da preoblikuje industrije, društvo i ekonomiju. Digitalna transformacija je ključna za otvaranje brojnih novih mogućnosti, povećanje efikasnosti i podsticanje inovacija u različitim sektorima.

Na događaju se okupilo preko 200 ključnih aktera koji su predstavili korake koji su potrebni u Bosni i Hercegovini kako bi se iskoristile prednosti digitalizacije za građane BiH. Nakon prezentacije rezultata Analize digitalnog ekosistema u BiH, održana je panel diskusija sa vodećim stručnjacima i predstavnicima vlasti o raznim temama vezanim za digitalizaciju.

Ispred eComm Asocijacije učestvovao je Jasmin Marić, predsjednik asocijacije.

USAID-ova Analiza digitalnog ekosistema BiH (DECA) provedena je od decembra 2021. do juna 2022. godine, identificirajući jedinstvene mogućnosti za razvoj, ali i potencijalne rizike u digitalnom sistemu BiH. DECA je obuhvatila širok raspon tema unutar tri stuba digitalizacije: digitalne infrastrukture, prava i upravljanja digitalnim društvom te digitalne ekonomije.

Istraživanje je pokazalo da je BiH dobro povezana putem interneta, ali da ima najviše cijene internetskih usluga u regiji. Također, utvrđeno je da nedostatak državne strategije za bežični pristup usporava daljnji razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije, te da ne postoji sveobuhvatan okvir koji bi regulirao prava građana i pristup digitalnoj tehnologiji. Također, institucije vlasti neefikasno koriste digitalne tehnologije.

Na temelju ovih rezultata, Analiza USAID preporučuje saradnju svih aktera u razvoju jedinstvene politike i strategije za upravljanje i ulaganje u digitalni ekosistem. Cilj je poticanje inovacija, jačanje kibernetičke sigurnosti i pružanje boljeg obrazovanja građanima.